Top-Instrumenti.EU logo
 • Валута  
 • Кошница: вие имате избрани 0 продукта

Търсене

Новини

  Гласувайте за Top-Instrumenti.EU

  • Гласувайте за Top-Instrumenti.EU в BGTop

  Приятели

  Tyxo.bg counter

  Начало »  Общи условия

  Общи условия

  1. Общи положения. Настоящите общи условия дават информация за начините по които „Аеро” ЕООД  предоставя услуги на клиентите си посредством елктронният магазин www.Top-Instrumenti.EU на всеки един потребител. Ако поради някаква причина потребителя не е съгласен с тези условия, да не посещава сайта и да не извършва покупки чрез него. С натискане на бутона „Общи условия”, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  2. Защита на авторските права. Цялото съдържание, дизайн, текст, фотографиите, картинките, графики, аудио и видео на www.Top-Instrumenti.EU,  а така също аранжировката му, според Закона за авторското право и сродните му права е собственост на „Аеро” ЕООД  с всички произтичащи от това права и законни последици. Забранява се копиране и възпроизвеждане (цялостно или на части), разпостранение и предаване, даване достъп на трети лица (по електронен или друг начин), промяна, модифициране, свързване или използване за каквато и да е публична, търговска или друга цел този сайт или части от него (изображения, текстова информация и др.), без предварително изрично писмено разрешение на „Аеро” ЕООД.

  Интернет страниците на www.Top-Instrumenti.EU съдържат също изображения и други материали, които са обект на запазени права на трети страни. Освен ако не е указано друго, всички търговски марки продуктите, предлагани в www.Top-Instrumenti.EU са защитени от закона за търговските марки. Това е приложимо в частност за  търговските марки, фирмени лога и емблеми на компаниите, произвеждащи предлаганите продукти. Марките и дизайнът на елемените, използвани в нашите Интернет страници са интелектуална собственост на „Аеро” ЕООД.

  3. Защита на личните данни. Идентифицирането на потребителя  с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. „Аеро” ЕООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Компанията се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. „Аеро” ЕООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска поръчка и запитване.
  • Статистически данни изискуеми по закон.
  • Администриране и обслужване съдържанието на магазина.
  • При дадено съгласието за уведомяване за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за клиента.

  Аеро” ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „Аеро” ЕООД  е длъжна  да предостави информацията по силата на закона.

  4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.Top-Instrumenti.EU не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца. След кликане на бутона "Поръчка" и потвърждение след телефонно обаждане на преставител на компанията, потребителите се съгласяват да закупят заявените стоки. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

  „Аеро” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „Аеро” ЕООД уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на компанията, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

  Цените, посочени в www.Top-Instrumenti.EU не включват таксите за доставка и транспорт. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

  Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове и евро с ДДС, по обявеният за деня валутен курс.

  5. Отговорности за доставка. Потребителят  носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „Аеро” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Компанията  не носи отговорност  за закъснение в случай, че то се дължи на куриер или друг доставчик.

  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя  или  упълномощено от него лице. Евентуални повреди от удари или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „Аеро” ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, компанията не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „Аеро” ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти, телефон или други данни необходими за коректното изпълнение на заявката компанията не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  5а. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

  5б. При отказ за получаване на поръчаната стока, извън по-долу описаните случаи, отказът се счита за неоснователен  и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Аеро” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  5в. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

  В срок от 7 работни дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени без да дължи обещетение, като са спазени следните условия:

  • Запазен добър търговски вид.
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
  • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
  • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

  6. Гаранции. „Аеро” ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, само в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

  7. Права и задължения на потребителя. Потребителят  има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на www.Тop-Instrumenti.EU. Той имаправо да се информира за състоянието на своята поръчка.

  Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Аеро” ЕООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

  Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на www.Top-Instrumenti.EU.

  Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

  • констатирани липси;
  • ефекти на стоката;
  • несъответствие с обявената търговска марка.

  Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяването й потребителят може да претендира за:

  • възстановяване на заплатената сума;
  • заменяне на стоката с нова;
  • отбив от цената;

  Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Аеро” ЕООД    се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Аеро” ЕООД  услуги;
  • да уведомява незабавно „Аеро” ЕООД    за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети „Б&Г Виа трейд” ЕООД    и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката.

  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

  8. Права и задължения на „Б&Г Виа трейд” ЕООД. Компанията  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. Тя има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.Top-Instrumenti.EU.

  „Аеро” ЕООД  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на компанията  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Аеро” ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.Top-Instrumenti.EU.

  „Аеро” ЕООД    след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

  „Аеро” ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на компанията във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Аеро” ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  „Аеро” ЕООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които компанията не може да предвиди и не е била длъжна  да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола й. 

  9. Изменения. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Аеро” ЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Компанията  се задължава да уведоми потребителите за промените в Общите условия, като на видно място в www.Top-Instrumenti.EUпубликува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознаят  с тях. В дадения срок, ако тене заявят,  че отхвърлят промените, то те се считат обвързани от тях. В случай, че заявят  в дадения срок, че не са съгласни с промените, то „Аеро” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителите.

  10. Използвани термини.  Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.Top-Instrumenti.EUна своя компютър.Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

  Интернет магазина  www.Top-Instrumenti.EU е собственост на „Б&Г Виа трейд” ЕООД.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Аеро” ЕООД, съобразно българското законодателство.

  Върни се към сайта
  Page generate in 0.1004secs